Dedko vždy zaspí, tak si babka berie so sebou paličku, že ho pichne, aby sa prebudil. Prídu do kostola a dedko zaspí. Pán farár sa pýta: “Koho považujeme za spasiteľa?” Babka pichne dedka a ten vykríkne: “Ježiši Kriste!”

A farár odpovie: “Áno, správne.”

Dedko zase zaspí. A farár sa pýta: “Koho považujeme za Kristovho otca?”
Babka pichne dedka a ten vykríkne: “Pane Bože.”
A farár odpovie: “Správne.”

A dedko zase zaspí. Farár sa pýta: “Čo povedala Eva Adamovi keď splodili 300-sté dieťa?”
A babka zase pichne dedka a dedko vykríkne na celý kostol: “Ak ma s tým ešte raz pichneš, tak ti to pichnem do riti!!!”