Mnoho žien nemá vôbec tušenie, prečo sa im vlastne nedarí či nedarilo vo vzťahu s tým či oným mužom. Príčina mohla spočívať v tom, že bez ohľadu na všetky jeho prednosti, onen konkrétny muž mohol práve pre nich byť úplne nevhodným partnerom…

Každej žene je totiž dané nadviazať pevný a harmonický vzťah práve len s určitým typom muža.

Ktorý typ ste si vybrali?

Pokračovanie na ďalšej strane…