Aby sme boli k sebe úprimní … Väčšina z nás si príliš dobre uvedomuje, že nadváha má za následok nielen estetický problém, ale so sebou prináša aj kopec rôznych zdravotných ťažkostí…

Podľa posledných štatistík, ktoré urobila Svetová zdravotnícka organizácia WHO (World Health Organization), experti poukázali na to, že nadváha zvyšuje riziko chronických ochorení ako napríklad cukrovky, či hypertenzie. A nanešťastie stále viac ľudí na svete bojuje s nadváhou a navyše čelí dôsledkom viacerých zdravotných následkov. Podľa najnovších štatistík viac ako 2 miliardy ľudí trpí na svet obezitou, čo je približne 30% svetovej populácie. Tento problém ma za následok minimálne 5% úmrtí ročne na planéte.

Pokračovanie na ďalšej strane …