Derick a Mikala Boyce-Slezak z Park Hills sú rodičia dvoch detí. Vzdali sa svojich práv na ich staršiu dcéru ihneď po jej narodení …

V apríli tohto roku sa im narodil syn. Tentoraz nemal pár v úmysle dávať dieťa do sirotinca. 4 mesiace sa manželia “starali” o dieťa, ale jeden deň šiel chlapec do nemocnice v Missouri, kde vyšla najavo krutá pravda!

Pokračovanie na ďalšej strane …