Pred štyrmi rokmi sa lekári rozhodli odstrániť jednu šestinu mozgu malému chlapcovi. Chceli tak dostať pod kontrolu jeho záchvaty, čo sa im nakoniec aj podarilo…

Tie totiž úplne vymizli. Operácia však zdôraznila skutočne pozoruhodné schopnosti. Po sérii stále agresívnejších záchvatov sa lekári rozhodli odobrať kus chlapcovho mozgu. To znamenalo odstránenie nosičovotylového laloka a časti temporálneho laloka, inými slovami mu vyoperovali tretinu pravej mozgovej hemisféry.

Pokračovanie na ďalšej strane …